Mijn werkwijze

In mijn praktijk faciliteer ik multidimensionale healingen. Ik doe dit door gebruik te maken van merkabatechnieken, de Urimcode, Kristalbed en te werken met mijn ‘sterrenwezenenergie’. Verder maak ik gebruik van verschillende coachingstechieken, visualisatie, geleide meditatie en edelstenen. Hierdoor worden er verschillende processen op gang gebracht die tot doel hebben te komen tot heling, groei in bewustzijn en dieper contact met jouw ware zielsessentie.

Als ik vaak kort mag uitleggen aan mensen wat ik doe, zeg ik dat ik een veilige omgeving schep; een ‘sacred space’ creëer waar ik mensen iets aan mag reiken om hen te helpen te transformeren. Voor mij betekent transformatie het omzetten van energie. Deze omzetting houdt een verandering in. Door middel van het opheffen van blokkades, de balans terug te brengen in het gehele menselijke systeem, komen er bepaalde processen op gang. Het zelf genezend vermogen wordt geactiveerd.

De levensenergie kan weer gaan stromen!!!

Je wordt je bewust en dieperliggende emoties komen naar de oppervlakte.

Uiteindelijk ga je hierdoor beter in je vel zitten!

Je krijgt steeds meer energie!

Je levensvreugde neemt toe!

Je weet beter wie je bent!

Voor mij is de weg van transformatie een weg van heel worden in jezelf,

weer thuiskomen in het diepste van jezelf!!!

My inner way to freedom 

Iedereen op aarde komt vele verschillende hobbels tegen. Wanneer we ons niet richten op de uiterlijke omstandigheden, maar naar binnen gaan om te kijken wat de dingen ons zeggen of wat we er mee kunnen, ontstaat er steeds meer heelheid in onszelf. We worden steeds bewuster en we worden ‘lichter’. Door onze pijn en blokkades te transformeren ontstaat er heling. Vaak zie je dat dan de uiterlijke omstandigheden ook veranderen, maar mocht dit niet het geval zijn, dan hebben we vaak de kracht gevonden om anders met de dingen om te gaan.

Juist in deze tijd op aarde is het opruimen van blokkades zo belangrijk. We leven in een tijd waarin de mensheid en moeder aarde in een groot veranderingsproces zitten. Dit is de tijd waarin we op een snelle manier, hele voorouderlijke lijnen, patronen en ballast mogen loslaten en omzetten. Patronen en geloofsovertuigingen die we generaties lang met ons meedragen. Nu is het tijd om deze voorgoed achter ons te laten en te kiezen voor nieuwe gedachtepatronen. Te kiezen voor een leven zonder lijden. Zonder armoede op alle vlakken. Maar te leven in overvloed, vreugde, welzijn en goede gezondheid. Iedere omzetting die we doen in ons eigen systeem. Iedere transformatie en verandering in ons bewustzijn raakt niet alleen jouzelf en de mensen om jou heen, maar raakt het gehele collectieve bewustzijn. Hierdoor kan de gehele mensheid en ook moeder aarde transformeren naar een nieuwe vibratie.

Een multidimensionale healing sessie kan een intensieve sessie zijn en duurt meestal tussen de 2 & 2,5 uur. Deze sessies werken daarna altijd nog een tijdje door. Je kunt je bijvoorbeeld moe voelen en meestal voer je in de dagen daarna veel gifstoffen af.  Het is belangrijk hier rekening mee te houden. Het is fijn als je na een sessie nog wat tijd voor jezelf hebt en het even rustig aan kan doen die dag. Zo heb je ook nog wat tijd om alles even te laten bezinken en een plekje te geven. Drink voldoende water de dagen daarna.

Wat een multidimensionale healing sessie je brengt is zeer afhankelijk van de persoon en heeft ook te maken met de blauwdruk van de betreffende ziel en de zielsopdracht en afspraken. Soms kunnen meerdere sessies nodig zijn. Wat een sessie zou kunnen bewerkstelligen is bijvoorbeeld:

 • Vermindering van klachten
 • Verandering van gedrag
 • Ervaren van meer innerlijke rust
 • Loslaten van zware, belastende energieën
 • Verruimde bewustwording
 • Betere gronding
 • Betere doorstroming van energie
 • Inzicht in eigen functioneren en patronen
 • Doorbreken van familie patronen
 • Beter weten wie je bent
 • Verdieping van het contact met jouw wezenlijke energie; jouw zielsessentie (her-inneren wie je bent)