Gebed van Vrede

Franciscus van Assisi

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.

Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen.

Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken.

Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, laat mij eenheid stichten.

Waar twijfel knaagt, laat mij geloof brengen.

Waar dwaling heerst, laat mij waarheid uitdragen.

Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat hoop doen herleven.

Waar droevenis neerslachtig maakt, laat mij vreugde brengen.

Waar duisternis het zicht beneemt, laat mij licht ontsteken.

Maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden, als wel om te troosten.

Om begrepen te worden, als wel om te begrijpen.

Om bemind te worden, als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven.

Wij vinden door onszelf te verliezen.

Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken

en wij worden tot eeuwig leven geboren door te sterven.

Amen.

 

Peace Prayer of St. Francis