Praktische informatie

Algemene voorwaarden

* Het is de verantwoording van de cliënt, deelnemer, ontvanger om mij voor de aanvang van een sessie, workshop of andere activiteit op de hoogte te stellen van een eventuele zwangerschap, ziekte of handicap. Ook wanneer u onder behandeling bent van een arts, een operatie hebt ondergaan of lichamelijke klachten hebt, wil ik dit graag weten.

* Praktijk Athena is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en of schade tijdens een sessie, workshop, of andere activiteit.

* Praktijk Athena is niet aansprakelijk voor eventuele emotionele en fysieke consequenties die voortkomen uit deelname aan een sessie, workshop of activiteit. Het is na iedere behandeling belangrijk om te luisteren naar uw lichaam. Eventueel wat rust te nemen en voldoende water te drinken.

*Activiteiten van Praktijk Athena hebben een holistische benadering en zijn daarom een toevoeging aan en geen vervanging van welke geneeskundige behandeling dan ook door een (huis)arts. Ik schrijf geen medicijnen voor en stel geen medische diagnoses.

*Afspraken verzetten of annuleren. Graag 24 uur van te voren. Anders wordt de helft van het tarief berekend.

Copyright

Het is de intentie van Praktijk Athena om alleen rechtenvrije afbeeldingen op de website te gebruiken. Mocht er toch een afbeelding op staan waaraan auteursrechten zijn verbonden, wilt u dit dan laten weten aan Praktijk Athena. Zodat ik deze afbeelding kan vervangen.

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en welzijn en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik indien nodig een factuur kan opstellen.
– Uw mailadres gebruik ik voor contact en het toesturen van nieuwsbrieven. Hiervoor kunt u zich elk moment afmelden.

– Uw telefoonnummer gebruik ik om u te kunnen bellen indien dit nodig is.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

De gegevens die Praktijk Athena verwerkt zijn:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Praktijk Athena is aangesloten bij het CAT, collectief alternatieve therapeuten en het GAT, geschillen alternatieve therapeuten.

https://www.catcollectief.nl

Ik val als CAT-collectief therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer infomatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-collectief therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/