Mijn werkwijze

Praktijk Athena is een praktijk voor transformatie. Hiermee bedoel ik dat ik je help om dingen om te zetten. Transformatie is eigenlijk een proces waarbij je door verschillende fases gaat, je kunt het ook zien als procesmatig innerlijk werk.

Als ik vaak kort mag uitleggen aan mensen wat ik doe, zeg ik dat ik een veilige omgeving schep; een ‘sacred space’ creëer waar ik mensen iets aan mag reiken om hen te helpen te transformeren. Voor mij betekent transformatie het omzetten van energie. Deze omzetting houdt een verandering in. Door middel van het opheffen van blokkades, de balans terug te brengen in het gehele menselijke systeem, komen er bepaalde processen op gang. Het zelf genezend vermogen wordt geactiveerd.

De levensenergie kan weer gaan stromen!!!

Je wordt je bewust en dieperliggende emoties komen naar de oppervlakte.

Uiteindelijk ga je hierdoor beter in je vel zitten!

Je krijgt steeds meer energie!

Je levensvreugde neemt toe!

Je weet beter wie je bent!

Voor mij is de weg van transformatie een weg van heel worden in jezelf,

weer thuiskomen in het diepste van jezelf!!!

My inner way to freedom 

Iedereen op aarde komt vele verschillende hobbels tegen. Wanneer we ons niet richten op de uiterlijke omstandigheden, maar naar binnen gaan om te kijken wat de dingen ons zeggen of wat we er mee kunnen, ontstaat er steeds meer heelheid in onszelf. We worden steeds bewuster en we worden ‘lichter’. Door onze pijn en blokkades te transformeren ontstaat er heling. Vaak zie je dat dan de uiterlijke omstandigheden ook veranderen, maar mocht dit niet het geval zijn, dan hebben we vaak de kracht gevonden om anders met de dingen om te gaan.

Juist in deze tijd op aarde is het opruimen van blokkades zo belangrijk. We leven in een tijd waarin de mensheid en moeder aarde in een groot veranderingsproces zitten. Dit is de tijd waarin we op een snelle manier, hele voorouderlijke lijnen, patronen en ballast mogen loslaten en omzetten. Patronen en geloofsovertuigingen die we generaties lang met ons meedragen. Nu is het tijd om deze voorgoed achter ons te laten en te kiezen voor nieuwe gedachtepatronen. Te kiezen voor een leven zonder lijden. Zonder armoede op alle vlakken. Maar te leven in overvloed, vreugde, welzijn en goede gezondheid. Iedere omzetting die we doen in ons eigen systeem. Iedere transformatie en verandering in ons bewustzijn raakt niet alleen jouzelf en de mensen om jou heen, maar raakt het gehele collectieve bewustzijn. Hierdoor kan de gehele mensheid en ook moeder aarde transformeren naar een nieuwe vibratie.

Ik combineer energetisch werk met lichaamswerk. Ik werk dus zowel in je energielichamen als ook op het fysieke lichaam. Voor mij is dit een belangrijke combinatie. Als mens zijn we Mind, Body & Soul. Door in alle lagen te werken, kunnen veranderingen echt plaats vinden en spreek je van transformatie als iets in alle lagen van jouw zijn echt is omgezet. Veel ‘gevoelige’ mensen, hoog sensitieve mensen, Lichtwerkers etc., zijn geneigd om in hun hoofd te zitten. Ze zijn geneigd zich te verbinden met ‘hoge’ energieën. Dit omdat ze dit kennen en het veilig voor ze voelt, maar ook het lichaam moet mee in de transformatie. Trauma, spanning, stressreacties, opgeslagen in het lichaam moeten ook verwijderd worden, zodat jouw lichaam zich kan aanpassen aan de nieuwe frequenties die je draagt wanneer je transformeert! Jouw lichaam is de tempel; het huis van jouw Ziel.

In mijn praktijk gebruik ik SensiTherapie als een leidraad. Ik meet je uit met een biosensor en volg het protocol van de SensiTherapie. Een groot voordeel van SensiTherapie is dat dit uitstekend te combineren is met andere vormen van therapie. Alles wat ik doe is er dus op gericht balans te brengen in het menselijke systeem. Zowel lichamelijk, emotioneel als spiritueel. Ik laat me volledig leiden door de ‘energie’. Ik werk dus erg intuïtief en werk samen met de ‘energieën’ die door mij heen komen. Van mijn gidsen krijg ik mijn healing tools door en ik ben heel dankbaar dat ik in verbinding met hen dit werk mag doen. Ik ben extreem sensitief en ervaar dit als een kracht en een instrument dat ik inzet tijdens de sessies. Er stroomt veel helende energie door mijn handen en ik werk met de Taal van het Licht. Wanneer we ervan uitgaan dat alles energie is, en dus trilling, is wat ik doe eigenlijk het aanraken van deze trilling met een ‘andere trilling’. Dit werkt activerend, transformerend en transmuterend. Alles wat ik ben, wat ik geleerd heb en instrumenten zoals de SensiTherapie, Urimcode, Lichtcodes, De armouring, Healing en Zegels van Heling zet ik in. Intuïtief, metend met de biosensor en in overleg met jou. Wanneer ik mij verbind met jou, voel ik in mijn lichaam wat er bij jou speelt. Ik zie en voel de blokkades en pijnpunten en weet intuïtief in welke laag ik moet werken met je om verandering te kunnen bewerkstelligen. Vaak werk ik met mensen op een hele diepe laag. Ik raak je daar aan, veroorzaak beweging, zodat je kunt gaan helen van binnen naar buiten toe. Juist door op deze diepe lagen te werken, waar vaak onbewuste pijn ligt opgeslagen, wordt je in jouw kern aangeraakt. Verandering zal zich dan voltrekken binnen in jou en daardoor zal jouw buitenwereld ook veranderen. Ik weet zelf nooit wat een sessie gaat brengen. Het is een boeiende reis voor jou en voor mij. Er komt altijd een thema naar boven. Ik gebruik alles in die vorm die voor jou op dat moment de meeste uitwerking heeft. Het is mijn passie en ik blijf me ontwikkelen en verdiepen, zoals het voelt, waar mijn pad mij brengt!!!!

Een helende (transformatie)sessie duurt gemiddeld tussen de 1 a 1,5 uur.

De sessies werken altijd door. Je kunt je moe voelen en meestal voer je in de dagen daarna veel gifstoffen af.  Het is belangrijk hier rekening mee te houden. Het is fijn als je na een sessie nog wat tijd voor jezelf hebt en het even rustig aan kan doen die dag. Zo heb je ook nog wat tijd om alles even te laten bezinken en een plekje te geven. Drink voldoende water de dagen daarna. Veranderingen merk je vaak pas na een geruime tijd. Vaak ben je dan al vergeten dat je een sessie hebt gedaan of link je de veranderingen niet meer aan een sessie. Dit is helemaal oké. Dit soort energie- en lichaamswerk heeft tijd nodig om in het dagelijks leven te integreren. De veranderingen komen stap voor stap. Veel mensen die komen doen verschillende dingen in het energie- en lichaamswerk en ook dan weet je vaak niet meer wat welk effect heeft gehad. Wanneer je op een dag ziet, voelt, merkt dat er iets veranderd is in je leven, dat je anders op dingen, situaties reageert, dat je van een bepaalde ‘klacht’ of patroon geen ‘last’ meer hebt, weet je ineens dat er iets veranderd is!!! Dat is mooi, dat is waar het omgaat!!! Realiseer je ook dat alles laag voor laag gaat. Sommige patronen dragen we al vele jaren, vele levens met ons mee. Deze kunnen niet in een keer omgezet worden. Dit gaat laag voor laag. Net als een ui, totdat we uiteindelijk uitkomen bij de kern!

It is time to peel back all of the layers you put between who you are meant to be and who you are and go be who you are!!!!!!

(India Arie)