Lichtwerkers

 

Angel

“Lichtwerkers zijn zielen die een sterk verlangen ervaren om licht(liefde, inzicht, vrijheid) te verspreiden op aarde. Zij beschouwen dit als hun roeping. Lichtwerkers voelen zich van nature sterk aangetrokken tot spiritualiteit en tot een vorm van hulpverlening.

Krachtens deze innerlijke gevoelde roeping ervaren lichtwerkers vaak dat zij anders zijn dan anderen. Het leven daagt hen door allerlei obstakels uit hun eigen, individuele vorm te vinden. Lichtwerkers zijn of worden bijna altijd solisten, die niet passen in vaste maatschappelijke structuren.

Het begrip lichtwerker kan misverstanden oproepen, omdat het een bepaalde groep zielen onderscheidt van de rest. Het kan aanleiding geven tot het misverstand dat deze groep zielen op een of andere manier superieur is aan anderen, degenen die niet voor het licht werken. Deze gedachtelijn is misplaatst en geheel in strijd met het wezen van lichtwerk.

Ten eerste zijn superioriteitsclaims, hoe subtiel ook, erg onverlicht. Het gevoel dat je beter of verder bent, weerhoudt je ervan te groeien naar een open en liefhebbend bewustzijn. Ten tweede zijn lichtwerkers niet beter of hoger dan wie dan ook. Zij hebben wel een andere achtergrond dan degenen die niet tot deze groep behoren. Het gaat hier om een bepaalde geschiedenis, die ertoe heeft geleid dat zij over bepaalde psychologische kenmerken beschikken die hen als groep onderscheiden. Ten derde wordt elke ziel op een gegeven moment in zijn ontwikkeling een lichtwerker, dus de term lichtwerker is niet van toepassing op een beperkte groep zielen. – channeling van Jeshua door Pamela Kribbe

Kenmerken van lichtwerkers

  • ” Ze voelen zich van jongs af aan anders en vaak ook buitengesloten, eenzaam en onbegrepen. Als ze ouder zijn, worden ze vaak (noodgedwongen) individualisten die hun eigen, niet gebaande paden moeten vinden.
  • Vaak kunnen ze binnen bestaande organisatiestructuren en banen hun draai niet vinden. Lichtwerkers hebben van nature een antiautoritair temperament: zij verzetten zich tegen waarden of regels die louter gebaseerd zijn op macht of hiërarchie. Deze antiautoritaire trek is sterk aanwezig ook al zijn ze nog zo timide en bescheiden. Het is dan ook verbonden met het wezen van hun roeping
  • Ze voelen zich aangetrokken tot een vorm van hulpverlening, bijvoorbeeld een beroep als therapeut, arts of onderwijzer. Ook al ligt hun werk of beroep op een ander terrein, de drang tot hulpverlening is innerlijk duidelijk aanwezig.
  • Ze hebben een spiritueel levensbesef en dragen bewuste of onbewuste herinneringen met zich mee aan de niet-aardse lichtsferen waaruit ze komen. Ze kunnen heimwee daarnaar voelen, zich een vreemde voelen in de aardse werkelijkheid.
  • Ze hebben een natuurlijk respect voor het leven, dat zich vertaalt in liefde voor dieren en zorg voor het milieu. De agressie die er is ten opzichte van het dieren- en plantenrijk op aarde stemt hen droevig en kan hen zeer diep raken.
  • Ze zijn zachtmoedig, gevoelig en invoelend. Ze kunnen moeite hebben met het omgaan met agressie en het opkomen voor zichzelf. Kunnen dromerig of zweverig of zeer idealistisch zijn en onvoldoende geaard. Omdat ze gemakkelijk (negatieve) emoties van anderen oppikken, is het belangrijk voor hen dat ze zich regelmatig kunnen terugtrekken, zodat ze het contact met zichzelf kunnen herstellen.
  • Ze hebben vele levens geleefd op aarde die in het teken stonden van spiritualiteit en godsdienst. Ze waren rijkelijk vertegenwoordigd in de talrijke religieuze ordes van jullie verleden, als monnik, non, kluizenaar, heks, sjamaan, medicijnvrouw of priester(es). Binnen wereldse gemeenschappen waren zij degenen die de brug sloegen tussen de aardse wereld en de wereld aan gene zijde. Zij werden hierom vaak afgewezen en vervolgd. Velen van jullie zijn op de brandstapel geëindigd om de vermogens die jullie bezaten. De trauma’s van vervolging hebben in jullie ziel diepe sporen achter gelaten.”

– channeling van Jeshua door Pamela Kribbe

Waarom transformatie juist nu voor lichtwerkers zo belangrijk is

Lichtwerkers zijn naar de aarde gekomen met een speciale taak. Zij voelen vaak alsof zij een missie hebben; iets dat ze willen doen, willen zeggen en/of manifesteren. Ze hebben een sterke drang om iets te brengen voor de mensheid en moeder aarde. Om dit te kunnen doen is het erg belangrijk dat zij eerst zelf in hun volledige lichtkracht komen te staan. Hier op aarde wordt in de meeste gevallen maar een gedeelte van de potentie van het zielsbewustzijn gebruikt en ingezet. De ziel moet de kans hebben om zich volledig in het lichaam te manifesteren. Daarom is het zo belangrijk om te helen en trauma op te lossen. Om ‘zwaarte’ los te laten, zodat het licht vanuit de ziel kan indalen in het lichaam. Veel Lichtwerkers voelen zo de drang om datgene te doen waarvoor ze naar de aarde zijn gekomen, maar velen lopen er ook tegen aan dat ze dit niet gedaan krijgen. Ze weten niet precies wat het is dat ze komen brengen of krijgen het niet in de juiste vorm hier op aarde naar buiten. Ze proberen van alles, maar het wil niet lopen of lukken.

Vaak komt dit omdat er nog blokkades zitten; er nog veel onbalans zit in het lichaam en in de energetische lichamen, er nog oude overtuigingen zijn die voor stagnatie zorgen, er nog aandacht nodig is voor de eigen heling.

Hier nu op dit moment aandacht aan schenken is het allerbelangrijkste! Nu is de tijd voor onszelf om te transformeren; te ascenderen. Om mee te gaan in de stroom van veranderingen. Datgene wat je komt brengen kun je niet los zien van je eigen helingsproces. Je kunt het niet los zien van je eigen transformatieproces hier op aarde en de lessen die je te leren hebt. Hoe dieper je daalt in je eigen lichaam, verbinding maakt met al je cellen, met je hele zijn, hoe meer er mag worden losgelaten. Des te meer licht kan jouw lichaam dragen. Jouw ziel kan dieper indalen en verbinding maken met het Hogere Zelf. Als een natuurlijk iets ontvouwen zich dan ook jouw specifieke talenten en gaven. Oude kennis ontwaakt weer. Deze kan dan pas echt vrijkomen. Daarbij vraagt het om moed om met alles wie je bent tevoorschijn te komen en dit te tonen aan de buitenwereld. Het komt veel voor dat juist ook op dit thema bij lichtwerkers nog trauma zit. Het is een tijd waarin er gevraagd wordt om een keuze. Ga je mee in de transformatie van moeder aarde? Ga je mee naar onvoorwaardelijke liefde? De veranderingen gaan hard. De energieën zijn heftig. Je kunt deze energieën alleen maar goed geleiden als je bereid bent om alles toe te laten. We kunnen mee naar de dimensies van onvoorwaardelijke liefde als we willen. Daarom is transformatie nu zo belangrijk. Maar net zo belangrijk is het dat jouw trilling nodig is voor deze ommezwaai. Je bent niet voor niets nu op aarde. Alles is verbonden en alles werkt samen. Dat JIJ NU VOLLEDIG JEZELF bent, volledig je LICHT laat schijnen en jouw trilling op de aarde brengt is van het hoogste belang! Niet te doen, maar te ZIJN.

Er komen veel Lichtwerkers naar de Praktijk. Ze zijn gewend om met energieën te werken en voelen intens. Maar wat ik veel zie, is dat ze het lichaam vergeten. Veel trauma, negatieve herinneringen en overtuigen zitten nog vast in het lichaam. Juist op die hele diepe lagen, op onbewust niveau, waar we moeilijk bij kunnen worden nog negatieve ervaringen vastgehouden. We hebben al veel ‘opschoon’ werk gedaan en denken dat we er nu wel klaar mee zijn. Dat we een bepaald thema wel hebben doorlopen. Maar vaak zit er dan toch nog iets vast op een diepere laag. Hebben we juist die laag nog niet doorvoelt. We hoeven geen diepe processen meer te doorlopen, niet te weten waar het allemaal vandaan komt en wat er precies wanneer dan ook gebeurd is. Juist door er met onze aandacht naar toe te gaan. Alleen maar te voelen, het er te laten zijn, mag er nu in deze tijd zo ontzettend veel getransformeerd worden. Het mag gewoon naar het Licht en alles wordt Lichter.

Roots of the earth

Het gaat om die opschoning in die hele diepe lagen. Het is mijn passie en kracht om jou hierbij te helpen. Via de trilling die ik overbreng worden die diepe stukken aangeraakt. Dat wat er onbewust nog zit, wordt in jouw bewustzijn gebracht. Eerst mag je het gaan zien, dan accepteren en door de aandacht die het krijgt zal het verdwijnen. Ik raak je aan op die diepe laag. Op een manier die niet door het hoofd te begrijpen is. Juist niet, omdat op we op deze manier in andere lagen terecht komen.

Voor mij voelt dit als heel belangrijk nu voor vele Lichtwerkers. Heb je het gevoel vast te zitten? In een vicieuze cirkel rond te draaien? Blijven bepaalde patronen zich maar herhalen en snap je niet goed hoe dit nu komt? Voelt het allemaal heel zwaar nu er zo veel energieën op ons staan? Nu er zo veel aan het gebeuren is en alles erop gericht is zo veel mogelijk los te laten. Wil je ondersteuning nu er zo veel met je gebeurd? Kom gewoon eens langs. Dan kijken we samen wat ik voor je kan doen